24
wrz

Odbiór mieszkania od dewelopera – na co zwrócić uwagę

Wiele osób odbierając mieszkanie od dewelopera nie dokonuje dokładnych oględzin swojego nowego lokum. W efekcie często po czasie znajdujemy błędy, wykonane przez dewelopera, które później musimy skorygować na własny koszt. W momencie odbioru mamy jeszcze możliwość zgłoszenia uwag do dewelopera, które ma on obowiązek poprawić, aby wywiązać się z umowy, którą z nim zawarliśmy. Zatem na co zwrócić uwagę przy odbiorze mieszkania?

Jak odebrać mieszkanie od dewelopera

Przede wszystkim, w momencie odbioru mieszkania miej przy sobie umowę, którą zawarłeś z deweloperem. Wcześniej dokładnie ją przeczytaj i przeanalizuj. Jeśli nie wiesz co oznaczają dane zapisy, wówczas skonsultuj się z prawnikiem. Ważne jest, abyś dokładnie wiedział za co płacisz i co deweloper ma obowiązek dostarczyć dla Ciebie w ramach zawartej umowy. 

Najlepszym rozwiązaniem w przypadku odbioru mieszkania, jest zaproszenie osoby, która robiła to już wcześniej. Ktoś taki będzie już wiedział na co zwrócić uwagę przy odbiorze mieszkania od dewelopera. Jeśli nie masz takiej osoby w swoim otoczeniu, wówczas możesz poszukać specjalisty w internecie lub po prostu podeprzeć się radami z ogólnodostępnych artykułów. Jeśli zdecydujesz się na naszą pomoc w tym zakresie, poprosimy o kontakt, chętnie pomożemy.  

Co sprawdzić przy odbiorze mieszkania od dewelopera

Odbierając mieszkanie powinieneś dostać do podpisania dwa protokoły. Jeden z nich to protokół techniczny, a drugi to protokół zdawczo-odbiorczy. W pierwszym z nich powinien zostać dokładnie opisany stan techniczny danego lokalu w momencie jego odebrania, drugi natomiast powinien zawierać również informacje o wydaniu lokalu (czyli pojawi się tutaj przykładowo stan liczników w momencie zdawania lokalu przez dewelopera).

Koniecznie wpisz do protokołu wszystkie usterki, jakie znajdziesz w mieszkaniu. W innym wypadku, jeśli usterki nie znajdą się w protokole, nie będziesz mógł ich już później zgłosić, ponieważ nie będziesz w stanie udowodnić, że to deweloper spowodował te usterki, a nie Ty. Pamiętaj, aby w protokole znalazły się takie informacje jak data jego sporządzenia, dane stron spisujących protokół, dane dotyczące lokalu i jego przynależności, a także informacje o przekazaniu wszystkich kluczy (w tym do schowków) i pilotów wjazdowych do bram garażowych. Ważne jest aby była podana liczba przekazanych kompletów kluczy, Jeśli takich informacji zabraknie, wówczas protokół może okazać się nieważny.

Na co zwrócić uwagę przy odbiorze mieszkania: najczęstsze usterki

Sprawdź przede wszystkich, czy we wszystkich gniazdkach jest prąd oraz czy dostęp do wody i kanalizacji działa prawidłowo. Weź ze sobą również poziomicę, aby zbadać pion wszystkich powierzchni. Pamiętaj, że dopuszczalne są pewne odchylenia m.in. odchylenie płaszczyzny od 5 mm na długości 2 m, odchylenie pionu ściany do 3 mm na długości 1m, jednak nie więcej niż 6 mm w pomieszczeniach do 3,5 m wysokości oraz odchylenie kąta prostego do 4 mm na długości ramienia 1m. Wyliczenia dotyczą III kat. tynków gipsowych zgodnie z normą PN-B 10110:2005. Ważne jest również sprawdzenie posadzek. Dopuszczalne są odchylenia do 5 mm na całej rozpiętości pomieszczenia, natomiast prześwity miejscowe do 5 mm na długości 2m. Zaleca się także zmierzenie pomieszczeń, aby mieć pewność, że metraż mieszkania jest dokładnie taki, jak ten zapisany w umowie. 

Kolejny krok, to sprawdzenie szczelności drzwi i okien. Oprócz tego, zwróć uwagę czy są one prawidłowo osadzone. Sprawdzisz to poprzez ich otwieranie i zamykanie. Zwróć uwagę czy ruch jest płynny, czy w trakcie zamykania coś się blokuje i uniemożliwia pełne zamknięcie drzwi lub okna.

Przetestuj także światłowody, aby mieć pewność, że w mieszkaniu będziesz mógł bez problemu korzystać z dostępu do internetu, satelity i telewizji kablowej.

Ostatni i najważniejszy element, to sprawdzenie wentylacji w mieszkaniu. Upewnij się, czy system wentylacyjny został dobrze poprowadzony. W innym wypadku mieszkanie z czasem zacznie kumulować zbyt dużą ilość wilgoci, co przełoży się na rozrost grzyba na ścianach. Jak nietrudno się domyślić, jest to jedna z większych uciążliwości, z jakimi możemy mieć do czynienia w mieszkaniu. Grzyb jest trudny do zwalczenia, a także znacząco obniża wartość mieszkania. Oprócz tego jest po prostu bardzo szkodliwy dla ludzkiego zdrowia.

Oprócz wszystkich wymienionych wyżej aspektów, dobrze będzie jeśli po prostu bardzo dokładnie obejrzysz mieszkanie, kawałek po kawałku. Daj sobie czas na tę czynność i nie przejmuj się, jeśli pracownik dewelopera będzie Cię pospieszać. W końcu za dany lokal płacisz niemałe pieniądze i masz prawo dokładnie obejrzeć kupowane mieszkanie. 

 

Poniżej przedstawiamy pozostałe normy, które mogą się okazać pomocne przy odbiorze nowego lokum: 

  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 5015 r. poz. 1422 i późn. zm.)
  • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 – Prawo budowlane (Dz. U. z 1994 r. Nr 89, poz. 414 i późn. zm. )
  • Warunki technicznyne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych
  • PN – EN 1279-1:2018 – Szkło w budownictwie. Szyby zespolone izolacyjne
  • PN – 88/B-10085 – Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania
  • PN – 72/B-10122 – Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze
  • PN – 75/B-10121 – Okładziny z płytek ściennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania przy odbiorze
  • PN-ISO 9836-1997 – Właściwości użytkowe w budownictwie – Określanie i obliczanie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych
  • PN-70-B-02365 – Powierzchnia budynków. Podział, określenia i zasady obmiaru
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75/2002, poz. 690) oraz z późniejszymi zmianami – rozdział 7

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]